+99412 505 59 10 qaynar xətt (+99477) 301-69-02/01/04
ƏsasSağlamlıq üçün məhsullar Yüksək iş qabiliyyəti → Renaissance Triple Set
 
53.6 man

Renaissance Triple Set

Renaissance Triple Set

# 500213     90 kapsul    

«İstoki çistotı» müqayisəli xüsusiyyətlər:

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 1

Antraxinonlar 8,0 (80)
İnulin 80 (-)
Barbaloin 30 (-)
Anetol 10 (-)

2. Qara ciyər və öd yolları vasitəsilə təmizlənmə.

Birinci formula «Renaissance Triple Set – İstoki çistotı»  tərkibinə öd ifrazatını stimullaşdıran, zəngin maddəli ekstraktlar kompleksi daxildir. İlk əvvəl bu xeyli ödqovucu farmakoloji preparatların əsası olan ənginar ekstraktı həmçinin çobanyastığı və razyana ekstraktlarıdır. 

Sinarin 20 (-)
Aliqenin 4,0 (40)
Tanninlər -
Anetol 10 (-)

3. Qan və limfatik sistemin təmizlənməsi.

Birinci formula «Renaissance Triple Set – İstoki çistotı» pıtrağ, bağayarpağı və aloe ekstraktların hesabına qan və limfatik sistemlərin təmizləyici funksiyaları qaydaya salır.

Flavonoidlər 30 (100)
İnulin 80 (-)
Barbaloin 30 (-)

4. Sidik yolları vasitəsilə təmizlənmə.

Böyrəklər əsas təmizləyici sistemlərdən biri sayılır  və «Renaissance Triple Set – İstoki çistotı» tərkibində olan  qatırquyruğu və ayıqulağı ekstraktlarının  farmakoloji xüsusiyyətləri sidik ifrazı sisteminin təmizləyici funksiyalarını stimullaşdırır.

Arbutin 8,0 (100)
Hidroksinnamik turşular 8,0 (80)

5. Tənəffüs sistemi vasitəsilə təmizlənmə. 

Bronxların təmizləyici fəallığını birinci formula «Renaissance Triple Set – İstoki çistotı» komponentləri olan çobanyastığı və bağayarpağı ekstraktları  ilə yaxşılaşdırmaq olar. 

Apiqenin 4,0 (40)
Aukubin 10 (-)

6. İmmun sistemi vasitəsilə təmizlənmə.

İmmun sisteminin fəallığını stimullaşdıran bir çox dərman bitkiləri əlavə olaraq  təmizləyici təsir  göstərir. Birinci formula «Renaissance Triple Set – İstoki çistotı» tərkibində bu exinaseya və aloe ekstraktları vardır

Barbaloin 30 (-)
Hidroksinnamik turşular 8,0 (80)

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 2

Klassik «İstoki çistotı»  ikinci formulası bütövlükdə hüceyrədaxili təmizləməni effektiv stimullaşdırır, lakin onun tərkibində bu və ya başqa hüceyrədaxili ditoksikasiyaların  fermentlərinə məqsədyönlü təsir edən  maddələrin miqdarı kifayət qədər deyil. Bu məhsul iki bioloji aktiv komponentlər üzrə standartlaşdırılmışdır:

Katexinlər 38 mq (38%)
Flavonoidlər 7,0 mq (23%)

Detoksikasiyanın birinci fazasının zərərləşdirici stimulyasiyası:

Qida indolları 50 mq (-)

Detoksikasiyanın II fazasının zərərləşdirici stimulyasiyası:

İzotsionatlar 50 mq (-)

Allilsulfidlər 30 mq (-)

Rozmarin turşusu 20 mq

Detoksikasiya fermentlərinin lokallaşdığı qaraciyərin hüceyrə membranlarının müdafiəsi.

Flavoliqnanlar (silibinə nisbətdə) 48 (160)

Qiperozid 0,56 (-)

Qiperitsin 0,048 (16)

Baykalin 3,2 (32)

Flavonoidlər  (rutinə nisbətdə) 5,7 (19)

Polifenollar (pirokatexola nisbətdə) 30 (30)

Tanninlər 20 (20)

RENAISSANCE TRIPLE SET. FORMULA 3

Hüceyrələrin antioksidant müdafiəsi

Üçüncü formula «Renaissance Triple Set – İstoki çistotı» bütün səviyyələrdə hüceyrələrin güclü müdafiəsini təmin edən müxtəlif mənşəli mürəkkəb antioksidant kompleksidir. Hüceyrələrin xarici müdafiəsini vitamin C, bitki bioflavonoidlər (rutin, diqidrokvartsetin), eyni zamanda üzüm çəyirdəklərinin, qaragilə, mərcanı, kəklikotu və yaşıl çay ekstraktları kimi antioksidantlar təmin edir. Onlar sərbəst radikalları bağlayaraq və neytrallaşdıraraq hər bir hüceyrənin ətrafında etibarlı maneə yaradırlar.

Hüceyrələrin daxili müdafiəsini sink, selen, mis, manqan həmçinin riboflavin kimi antioksidant mikroelementlər təmin edir. Onlar  hüceyrələrin daxilinə daxil olurlar və "tələ" kimi hüceyrə daxilində yaranan sərbəst oksigeni neytrallaşdıraraq hüceyrədaxili fermentlərin müdafiəsini stimullaşdırırlar.

Çox zəyif hüceyrə qişasının müdafiəsini A, E vitaminləri, həmçinin likopin və beta-karotin yerinə yetirirlər Onlar hüceyrə qişasına daxil olurlar və hüceyrələrin divarlarında təhlükəli "yırtığın" yaranmasına səbəb olan məhvedici oksidləşmə proseslərini bağlayırlar.

Klassik  Renaissance Triple Set üçüncü formulası ilə müqayisə etdikdə  yeni antioksidant kompleksi  xeyli geniş  tərkibə və daha yüksək antioksidant dozalara malikdir.

 

Formula 1 tərkibi: aloe ekstraktı, bağayarpağı ekstraktı, razyana ekstraktı, ənginar ekstraktı, çobanyastığı ekstraktı, pıtrağ kökü ekstraktı, exinaseya ekstraktı, senna ekstraktı, ayıqulağı ekstraktı, qatırquyruğu ekstraktı.

Formula 2 tərkibi: vəzəri ekstraktı, ayı soğanı ekstraktı, dəvətikanıi ekstraktı, dazı otu ekstraktı, sürvə ekstraktı, vəhşi qıtığotu ekstraktı, baykal başlıqotu ekstraktı.

Formula 3 tərkibi: yarımvalent antioksidant kompleksi (A, E, C vitaminləri, riboflavin, mis, manqan, sink, selen, xrom), dərman sürvə ekstraktı, quşüzümü meyvələrinin ekstraktı, üzüm çəyirdəyi ekstraktı, kəklikotu ekstraktı, mərzə ekstraktı, yaşıl çay ekstraktı, rutin, likopin, qaragilə ekstraktı, beta-karotin, sibir qara şam ekstraktı (90% diqidrokvertsetin)

FORMULA 1
aloe ekstraktı, bağayarpağı ekstraktı, razyana ekstraktı, ənginar ekstraktı, çobanyastığı ekstraktı, pıtrağ kökü ekstraktı, exinaseya ekstraktı, senna ekstraktı, ayıqulağı ekstraktı, qatırquyruğu ekstraktı.

FORMULA 2
vəzəri ekstraktı, ayı soğanı ekstraktı, dəvətikanıi ekstraktı, dazı otu ekstraktı, sürvə ekstraktı, vəhşi qıtığotu ekstraktı, baykal başlıqotu ekstraktı.

FORMULA 3
yarımvalent antioksidant kompleksi (A, E, C vitaminləri, riboflavin, mis, manqan, sink, selen, xrom), dərman sürvə ekstraktı, quşüzümü meyvələrinin ekstraktı, üzüm çəyirdəyi ekstraktı, kəklikotu ekstraktı, mərzə ekstraktı, yaşıl çay ekstraktı, rutin, likopin, qaragilə ekstraktı, beta-karotin, sibir qara şam ekstraktı (90% diqidrokvertsetin)