+99412 505 59 10 qaynar xətt
+7 (383) 328 10 60 beynəlxalq zəng
ƏsasSağlamlıq üçün məhsullar Uzunmüddətli cavanlıq → 3D Cube Bone Vegan
   
68.1 man

3D Cube

3D Cube Bone Vegan

# 500572     30 bağlama hər biri 5 vegeterian kapsul    
Yönəldilmiş təsirin smart-kompleksləri

Sümük sisteminin üç qat dəstəyi üçün kompleks.

  • SÜMÜK TOXUMASININ MÜDAFIƏSI
    Orqanik xelat formasında maksimal bioloji əlverişli kalsium, təbii D2 Lalmin® Vita D vitamini ilə birləşdikdə, sümük toxumasını zəiflədən osteoporoz riskini azaltmağa kömək edir və yaşla əlaqədar olan kalsium itkisinin qarşısını alır.
  • MINERALLARLA ZƏNGINLƏŞDIRILMƏSI
    Naturex™ bambuk cövhərinin tərkibində olan bioloji əlverişli silisium, sümük toxumasının mineral sıxlığını artırır.
  • SÜMÜK KARKASININ MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ
    Amin turşusu olan qlisin, sümüklərin birləşdirici toxuma karkasını təşkil edən kollagen sintezinin əsas elementidir.

İstifadəsi

Gündə 1 paket yemək vaxtı qəbul etməli.
 

Kompleks № 1: xelat (bisqlisinat) formasında orqanik kalsium.

Kompleks № 2: kalsium bisqlisinat, Naturex™ bambuk cövhəri (orqanik silisiumun tərkibi üzrə standartlaşdırılmış)maya avtolizatı Lalmin® Vita D (təbii bitki mənşəli D vitamini üçün standartlaşdırılmışdır).