Qeydiyyatdan keçən istifadəçilər üçün giriş

Sistemə daxil olmaq üçün Sizin qeydiyyat komplektinizdə göstərilən Sizin müqavilə nömrənizi və fərdi parolunuzu istifadə edin.

Əgər hansısa səbəblərdən Sizin qeydiyyat komplektinizdə kart çıxmayıbsa, yaxınlıqda olan MRXM yaxud Yardım Xidmətinə müraciət edin. call-centre@sibvaleo.com
© 2021 Siberian Health (Rusiya, Novosibirsk ş.). Bütün hüquqlar qorunub.
Hazırkı saytdakı materiallara baxılması o şərtlə mümkündür ki, www.siberianhealth.com saytında mütləq aktiv linklər yerləşdirilmiş olsun