Endoekologiya - orqanizmin daxili mühitinin təmizliyiEndoekologiya - orqanizmin daxili mühitinin təmizliyini dəstəkləməyə, həmçinin bütün orqan və toxumaların normal həyat qabiliyyətini təmin edən metod və vasitələri öyrənən və işləyib hazırlayan elmdir. Endoekologiya birinci növbədə müasir şərtlərdə çox vacib olan xəstəliklərin profilaktikası ilə məşğul olan elmi təbabətin yeni bir qoludur.


İnsan - təbiətin ayrılmaz tərkib hissəsidir, ona görə də bizim orqanizmimizin hər bir hüceyrəsi ətraf mühitin vəziyyətində istənilən dəyişikliklərə həssaslıqla cavab verir. Ona görə də müasir şərtlərdə praktiki olaraq orqanizmin daxili mühitinin çirklənməsi qaçılmazıdr.

Bu necə təhlükəlidir? Birincisi, tullantılarla mübarizəyə kifayət qədər çox vaxt sərf olunur ki, bu da tam qiymətli həyat qabiliyyəti üçün istifadə oluna bilər. İkincisi, çox kimyəvi maddə allergik xəstəliklərin, immunçatışmazlığının və onkoloji proseslərin inkişafına yardım etməklə immun sisteminin işini poza bilər. Üçüncüsü, hüceyrələrin uzun müddət "zəhərlənməsi" xroniki xəstəliklərin əksəriyyətinin inkişafına, orqanizmin vaxtından əvvəl qocalmasına səbəb olur.


Endoekologiya - orqanizmin daxili mühitinin təmizliyini dəstəkləməyə, həmçinin bütün orqan və toxumaların normal həyat qabiliyyətini təmin edən metodları və vasitələri öyrənən və işləyib hazırlayan elmdir. "Siberian Wellness" Korporasiyasının Elmi-innovasiya mərkəzinin alimlərinin həmrəyliyi (ekologiya akademiyasının akademiki Yuriy Petroviç Qiçev başda olmaqla) daxili mühitin (endoekologiya) təmizliyinin təmin olunması haqqında elmi ideyaları müasir məhsulların yaradılmasına tətbiq etməklə onları realizə olunmasında fəal iştirak edir.

Endoekoloji korreksiya vasitəsi və endoekoloji korreksiya üsulu onun tətbiqi əsasında (və "Təmizlik mənbələri" məhsulunda realizə olunur), RF Patenti ilə qorunur (19.10.2004 tarixli 2297843 nömrəli ixtira prioriteti).