Siberian Wellness ilə əməkdaşlıq standartları

MÜNDƏRİCAT
Bu sənəddə istifadə olunan terminlər və təriflər
Şirkət məsləhətçisinin etik davranış qaydaları

Şirkəti ilə əməkdaşlıq qaydaları

1. Şirkətdə qeydiyyat
2. Həyat yoldaşların qeydiyyat və fəaliyyəti qaydası
3. Şirkətlə əməkdaşlıq şərtlərinin dəyişdirilməsi və əməkdaşlığa xitam verilməsi
4. Ailənin qeydiyyatn nömrəsi və hüquqların nəsildən nəsilə ötürülməsi
5. Yenidən imzalanma
6. Qapalı bazarlarda sıfır fəaliyyət siyasəti
7. Şirkəti ilə əməkdaşlıq şərtləri
8. Məhsullar və Şirkətlə mümkün əməkdaşlıq yolları haqqında məlumat vermək
9. Məsləhətçinin mükafatlandırılması
10. Struktur bütövlüyü və sabitliyi
11. Digər şirkətlərlə əməkdaşlıq
12. Rəhbər olan Məsləhətçilərin əlavə vəzifələri
13. Business Team 5000 və daha yuxarı dərəcədən olan Şirkət Məsləhətçilərinin əlavə hüquq və vəzifələri
14. Məxfiliyin saxlanılması şərtləri
15. Məhsulların satışı qaydaları
16. Məhsulun keyfiyyəti təminatı. Məhsulun qaytarılması
17. Şirkətin intellektual mülkiyyət obyektlərindən istifadə
18. Reklam və informasiya fəaliyyəti
19. SW Mağazasında davranış qaydaları
20. Sanksiyalar
21. Əməkdaşlıq standartlarında və Şirkətin digər sənədlərində dəyişikliklər
Başqa sualınız var?
Xidmət və çatdırılma ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, call-centre müraciət edə bilər və ya e-mail elektron ünvanına yaza bilərsiniz:

[}item{]