qaynar xətt (+99477) 301-69-02/01/04
ƏsasSağlamlıq üçün məhsullar Yüksək iş qabiliyyəti → «İstoki Çistoti» Hüceyrələrin kompleks təmizlənmə sistemi
   
35.8 AZN

Renaissance Triple Set

«İstoki Çistoti» Hüceyrələrin kompleks təmizlənmə sistemi

# 400753     180 kapsul    
Hüceyrəarasi mühitin təmizlənməsi,hüceyrədaxili təmizlənmə,hüceyrələrin antioksidant müdafiəsi

«İstoki Çistotı» göstərilən hallarda xüsusən lazımdır:

 

  • Ekoloji əlverişsiz rayonlarda daimi yaşayış
  • Zərərli istehsalat şəraitində işləmə
  • Orqanizmin intoksikasiyası zamanı, yaxud özlərinin şlakları əmələ gətirmə nəticəsində inkişaf edən xroniki xəstəliklər

 

«İstoki Çistotı» birinci formulu  - hüceyrələr arasında olan məsafələri təmizləyən dərman bitkiləri kompleksidir. İnsan orqanizmində hər bir hüceyrə hüceyrəarası maye ilə əhatə olunub. Bu maye daima yeniləşir, halbuki işlənmiş hüceyrəarası maye onun daxillində həll olunmuş  şlaklarla xüsusi kanallar vasitəsilə çıxarılır. Bu limfatik, öd, sidik və digər kanallar ola bilərlər. "İstoki Çistotı" hüceyrəarası məsafələrin daha effektiv əvəz etməsi üçün bu sistemləri işə salıb. 

1.BAĞIRSAQ VASİTƏSİLƏ TƏMİZLƏNMƏ
Yoğun bağırsaq bizim orqanizmizin təmizlənməsində mühim rol oynayır, çünki, birincisi, bağırsağa su və qida ilə bir çox zəhərli maddələr daxil olur, ikincisi, onda orqanizmdən vaxtında ifraz  edilməli olan çox miqdarda zərərli mübadilə məhsulları əmələ gəlir.  "İstoki Çistotı" birinci formulunun senna, pıtrağ kökü və dazı otu ekstraktları kimi komponentləri bağırsağın hərəkətverici fəaliyyətini yüksəldir, bağırsaq mikroflorasının normallaşmasına imkan yaradır, buda orqanizmdən  toksinlərin sürətli  çıxarılmasına və bağırsaq şlaklarının əmələ gəlməsini azaltmağa gətirib çıxarır.

2. SİDİK YOLLARI VASİTƏSİLƏ TƏMİZLƏNMƏ

Böyrəklər və sidik yolları insan orqanizmində həyat fəaliyyəti prosesi zamanı əmələ gələn zərərli məhsullardan əsas təmizlənmə sistemidir. Qatırquyruğu və quşbuğdası otu, həmçinin mərsin  ilə qara qarağat yarpaqları sidik ifrazı sistemlərinin təmizlənməsini stimullaşdırırlar.

3. QARA CİYƏR VƏ ÖD YOLLARI VASİTƏSİLƏ TƏMİZLƏNMƏ

Bildiyiniz kimi insan orqanizmin özündə  yaxud kənardan daxil olan yad maddələrin zərərsizləşdirilməsinin baş verdiyi  qaraciyər əsas orqan sayılır. Lakin qara ciyərin fəaliyyəti bütün zərərli maddələrin qaraciyərdə işlənib, orqanizmdən çıxarılıldıqı öd qovucu sistemsiz imkansız olardı.  Bu səbəbdən də "İstoki Çistotı" birinci formulunun tərkibində öd qovucu otların tam kompleksi var: qalxanotu, solmaz çiçəyi və dağ tərxunu çiçəkləri, öküzboğan, quşbuğdası və dazı otları. Qalxanotu ektraktı və dağ tərxunu çiçəkləri eyni zamanda parazitlər əleyhinə təsirə malikdirlər.  

4. QAN VƏ LİMFATİK SİSTEMİ VASİTƏSİLƏ TƏMİZLƏNMƏ 

Qan və limfa bizim orqanizmin hər hüceyrəsin yuyurlar. Buna görə digər öz funksiiyalarından əlavə onlar özləri ilə  daxillərində əridilmiş zərərli maddələri və mübadilə məhsullarını özləri ilə apararaq  hüceyrəarası mühitin təmizlənməsində əsas rol oynayırlar.  "İstoki Çistotı"nin birinci formulu qan və limfatik sistemlərinin təmizləmə funksiyasını mərsin və qara qarağat yarpaqları, qəpiklicə və sincanotu kökləri, yonca və  gördəvər kimi dərman bitkiləri sayəsində nizama salır.

5.TƏNƏFFÜS SİSTEMİ VASİTƏSİLƏ TƏMİZLƏNMƏ

Bildiyiniz kimi bronxlar və ağ ciyər sayəsində biz nəyinki nəfəs alırıq, hətta orqanizmdən çox miqdarda zərərli maddələri, bakteriyaları və virusları  ifraz edirik. Tənəffüs orqanlarının təmizləyici funksiyasının rolu atmosferin çirklənməsinin yüksək səviyyədə olduğu iri şəhərlərdə yaşayış şərtlərində xüsusən yüksəlir. Buna görə də bronxların təmizləmə aktivliyini "İstoki Çistotı" birinci formulunun biyan  və  dazı otu kökü kimi komponentləri ilə dəstəkləmək vacibdir.  

6. DƏRİ VASİTƏSİLƏ TƏMİZLƏNMƏ

Yəqin ki, dəri vasitəsilə bir çox şlakların çıxarılmasını hamı bilmir. Buna görə xalq təbabəti soyuqdəyməsi olan xəstələrin orqanizmini təmizləmək üçün yaxşı "tərləməyi" tövsiyə edir.  Bunun üçün  "İstoki Çistotı" birinci formulunun tərkibinə tərlədici dərman bitkiləri daxil ediliblər: çökə çiçəkləri və  dazı otu. 

7.İMMUN VASİTƏSİLƏ TƏMİZLƏNMƏ

Son zamanlar müəyyən edilib ki, immun sistemi bizi nəyinki infeksion faktorlardan hətta bir çox təhlükəli kimyəvi maddələrdən də qoruyur. Bu cəhətdən immun sisteminin aktivliyini stimul edən bir çox dərman bitkiləri əlavə  təmizləyici təsir də göstərirlər. "İstoki Çistotı"nın birinci formulunun tərkibində bu exinasey, qəpiklicə kökü,  gördəvər və dazı otlarıdır. 

İstifadəsi

2 kapsul «İstoki Çistotı-1», 1 kapsul «İstoki Çistotı-3». Axşam:2 kapsul «İstoki Çistotı-2», 1 kapsul «İstoki Çistotı-3». İstifadə müddəti 1 ay (yüksək toksiki yüklənmədə 2 aya çatdırmaq olar), ildə 3-4 dəfə kurs kimi
 

Formula 1
mərsin yarpağı, öküzboğan otu, dazı otu, yonca otu, qəpikotu kökü, sincaotu kökü, pıtraq kökü, dağ tərxunu çiçəyi, gördəvər otu, qarağat yarpaqları, biyan kökü, quş qırxbuğumu otu, ayıqulağı yarpaqları, qatırquyruğu otu, kəklikotu, senna ekstraktı, exinaseya ekstraktı. Zoğların (qlyuten), soya, xardal, küncüt, kərəviz, süd, balıq, xərçəngvari mollyuskalar və onlardan alınmış məhsullar izlərinin mövcudluğu mümkündür.

2 kapsulun tərkibində:

Adı  Çəki, mq AİS-dən olan %
Antraxinon 9,6 96
Oksikorik turşusu 1,52 15,2

* AİS – məhsulların vahid sanitariya və epidimoloji sanitariya üzrə adekvat istehlak səviyyəsi.

Formula 2
kahı ekstraktı, silimarin, yaşıl çay ekstraktı, pıtraq ekstraktı, solmaz çiçəyi, kuril çay ekstraktı.
Zoğların (qlyuten), soya, xardal, küncüt, kərəviz, süd, balıq, xərçəngvari mollyuskalar və onlardan alınmış məhsullar izlərinin mövcudluğu mümkündür.

2 kapsulun tərkibində:

Adı  Çəki, mq AİS-dən olan %
Katehinlər 48 48
Silibin 42 140**

* AİS – məhsulların vahid sanitariya və epidimoloji sanitariya üzrə adekvat istehlak səviyyəsi.
**Vahid sanitariya-epidemioloji və gigiyenik tələblər üzrə istehlak səviyyəsini artmır.

Formula 3
premiks vitaminli-mineral RUS30535 -130 mq (vitamin E (alfa-tokoferol asetat), vitamin C (askorbin turşusu), vitamin A (retinol asetat), beta-karotin, sink, mis, selen), kəklikotu otu - 61 mq, itburnu meyvələri - 60 mq, qreypfrut çəyirdəklərinin cövhəri -38,5 mq, üzüm çəyirdəklərinin cövhəri - 26 mq, yaşıl çay cövhəri - 26 mq, manqan asparaqinat-6,5, vitamin A (retinol asetat) - 2 mq.
Zoğların (qlyuten), soya, xardal, küncüt, kərəviz, süd, balıq, xərçəngvari mollyuskalar və onlardan alınmış məhsullar izlərinin mövcudluğu mümkündür.

2 kapsulun tərkibində:

Adı  Çəki, mq AİS-dən olan %
Polifenolik birləşmələr 36,4 mq 36,4
Katehinlər 20,8 mq 20,8
A vitamini (retinol asetat) 3062 МЕ (1054 mcq) 117**
Vitamin E (alfa-tokoferol atsetat) 28,6 mq  191**
C vitamini (askorbin turşusu) 131,4 mq 146**
Beta-karotin 2 mq 40
Sink (sink oksidi) 5,8 mq  48,3
Mis  0,58 mq 58
Selen (selenit natrium) 0,014 mq   19¹/25²
Manqan (manqan asparaginat)  2,06 mq  103**

* AİS – məhsulların vahid sanitariya və epidimoloji sanitariya üzrə adekvat istehlak səviyyəsi.
**Vahid sanitariya-epidemioloji və gigiyenik tələblər üzrə istehlak səviyyəsini artmır.
¹ Kişilər üçün. ² Qadınlar üçün.