+99412 505 59 10 qaynar xətt (+99477) 301-69-02/01/04
ƏsasBAƏ brendləri → Tselebnıye travı Olxona

Tselebnıye travı Olxona (fitoçay)

TSELEBNIYE TRAVI OLXONA (OLXONUN ŞƏFALI OTLARI) 

Baykalın dərin və büllur kimi təmiz suyunun lap mərkəzində möcüzəli Olxon adası yerləşir. Rəvayətə görə, o, bütün buryat xalqının vətənidir. Yerli əfsanələr Olxonu müqəddəs gölün ürəyi adlandırır. 
Qədim zamanlardan yerli xalqlar, ruhi mərkəzi həmişə Olxon olmuş şamanlardan kömək axtarmışlar. Adanın cəlbedici gözəlliyi və inkaredilməz müqəddəslik Olxonu şəfavermənin tanınmış və ən qədim mərkəzinə  çevirmişdir. Qədim zamanlarda inanırdılar ki, Olxonun şəfalı otları möcüzəli gücə malikdir. Məhz Olxonda planetimizin ən mərkəzindəki Baykalın hədsiz dərinliyindən (Olxon adası rayonunda Baykalın dərinliyi 1,5 km keçir) qalxan Yerin güclü enerjisi heç vaxt buranı dünyanın ən günəşli yerlərindən biri kimi tərk etməyən Günəşin canlı enerjisi ilə birləşir. 

Baykalın dərin və büllur kimi təmiz suyunun lap mərkəzində möcüzəli Olxon adası yerləşir. Rəvayətə görə, o, bütün buryat xalqının vətənidir. Yerli əfsanələr Olxonu müqəddəs gölün ürəyi adlandırır. 

Qədim zamanlardan yerli xalqlar, ruhi mərkəzi həmişə Olxon olmuş şamanlardan kömək axtarmışlar. Adanın cəlbedici gözəlliyi və inkaredilməz müqəddəslik Olxonu şəfavermənin tanınmış və ən qədim mərkəzinə  çevirmişdir. Qədim zamanlarda inanırdılar ki, Olxonun şəfalı otları möcüzəli gücə malikdir. Məhz Olxonda planetimizin ən mərkəzindəki Baykalın hədsiz dərinliyindən (Olxon adası rayonunda Baykalın dərinliyi 1,5 km keçir) qalxan Yerin güclü enerjisi heç vaxt buranı dünyanın ən günəşli yerlərindən biri kimi tərk etməyən Günəşin canlı enerjisi ilə birləşir. 

"Tselebnıye travı Olxona"(Olxonun şəfalı otları) seriyası, hazırlanması üçün ekoloji cəhətdən təmiz unikal yerdə - baykalın Olxon adasından toplanmış nadir bitkilərdən istifadə olunan ətirli fitoçaylardır. Dünyanın ən günəşli yerlərindən biri olmaqla bu gözəl ada təkcə dərman bitkilərinin çoxlu növü ilə deyil həm də onlarda bioloji cəhətdən aktiv maddələrin yüksək konsentrasiyası ilə də məşhurdur. 

"Tselebnıye travı Olxona" (Olxonun şəfalı otları) seriyasının hər bir çayı əsasında qədim buryat reseptləri durur. Müasir elmi texnologiya əlavə olunmuş bu minillik biliklər hər biri yönəlmiş sağaldıcı təsirə malik ot içkilərinin unikal seriyasını yaratmağa imkan verir. Bundan başqa onları tam ekoloji təmizlik və Korporasiyanın öz tədarük bazasını təmin edən xammalın maksimal təzəliyi fərqləndirir.

Tselebnıye travı Olxona (fitoçay)