Əsas → Novomin
 
21 AZN

Novomin

Novomin

# 500020     120 kapsul    
Patentli antioksidant kompleksi

«Novomin» preparatının tərkibindəki antioksidantların dəqiq birləşməsi və əlaqəsi sayəsində ilk dəfə nadir balanslaşdırılmış antioksidant və prooksidant təsir effektinə nail olunub. Buna görə də «Novomin» yalnız orqanizmin normal toxumalarında nəzərə çarpacaq müdafiə təsiri, mutant hüceyrələrdə isə əksinə prooksidant (zədələyici) təsir göstərir.

Ən əsası odur ki, «Novomin» antioksidant kompleksi dərman (kimya terapevtik)preparatların toksikliyini azaldır, eyni zamanda onların müalicə təsirini gücləndirir.«Novomin» ilk zamanlardan hazırkı vaxta qədər müxtəlif istiqamətli terapevtik təsirlərə malik olan preparatlar sahəsində dünya təcrübəsində yeganə vasitədir:

  • antioksidant kompleksi orqanizmin etibarlı müdafiəsini təmin edir və onun sağlam toxumalarında mübadilə prosesini normallaşdırır;
  • yalnız pataloji hüceyrələrin məhvinə kömək edən seçilmiş zədələyici xüsusiyyətə malikdir.
 

mikrokristal sellüloza, C vitamini (askorbin turşusu), E vitamini (tokoferol asetatı), A vitamini (retinol asetatı)

mikrokristal sellüloza, C vitamini (askorbin turşusu), E vitamini (tokoferol asetat), A vitamini (retinol asetat).
Zoğların (qlyuten), soya, xardal, küncüt, kərəviz, süd, balıq, xərçəngvari mollyuskalar və onlardan alınmış məhsullar izlərinin mövcudluğu mümkündür.

1 kapsul təşkil edir:

İnqrediyentin adı Çəkisi, mq AİS*-dən olan % İMQS**-dən olan %
C vitamini (askorbin turşusu) 180 200 20
E vitamini (tokoferol asetat) 40 267 38
A vitamini (retinol asetat) 1,52 169 51

* AİS – məhsulların vahid sanitariya və epidimoloji sanitariya üzrə adekvat istehlak səviyyəsi
** İMQS - icazə verilən maksimum qəbul səviyyəsi.