+99412 505 59 10 qaynar xətt (+99477) 301-69-02/01/04
ƏsasBAƏ brendləri → ElemVitals

Elemvitallar

ElemVitals (elemvitallar) seriyasının işlənməsi və istehsalı zamanı biokimyanın və 
molekulyar biologiya sahələrinin son nailiyyətlərindən istifadə edilib. 

ElemVitals (elemvitallar) seriyasının işlənməsi və istehsalı zamanı biokimyanın və molekulyar biologiya sahələrinin son nailiyyətlərindən istifadə edilib. 

ElemVitals (Elemvitallar) tərkibində orqanik formada zənginləşmiş minerallar var,onların   hazırlanması zamanı orqanizmdə  onların mənimsənilmə proseslərinin xüsusiyyətləri və xarakterləri nəzərdə tutulmuşdu.

Məlumdur ki bütün minerallar yaxşı mənimsənilmirlər. Adətən bu iki səbəbdən olur:

- Minerallar sərbəst ion formada asanca suda həll olunmuş birləşmələrə keçir və orqanizmdən sidik vasitəsilə ifraz olunurlar və s., sonra isə bu səbəbdən öz faydalı xüsusiyyətlərini göstərə bilmirlər.

- Bütün Minerallar öz fiziki-kimyavi fərqlərinə görə  müxtəlif cür və müxtəlif dərəcədə orqanizm tərəfindən mənimsənilir. Maksimal mənimsənilmə üçün Mineral orqanizmə konservant formasında yaxud artıq miqdarda daxil olunmalıdır.

"ELEMVİTAL" seriyasından olan məhsulların istehsalında bütün bu xüsusiyyətlər nəzərə alınıb.

"ELEMVİTAL" seriyasından olan məhsullar xüsusi konversiya biotexnologiyası üzrə hazırlanıb: mineral molekulları limon, askorbin, süd turşularının orqanik molekullarına, mayaların hüceyrə fermentlərinə quraşdırılır. Bu texnologiya vasitəsilə biz  mineralların orqanik birləşməsini və  insan orqanizmində bənzər   "canlı" molekulları  əldə edirik. Bu optimal və insan orqanizmi üçün daha  əlverişli forma mineralların maksimal mənimsənməsini təmin edir. 

Elemvitallar