ƏsasBAƏ brendləri → İstoki çistotı

Renaissance Triple Set

Endoekoloji korreksiya sistemi 2000-ci ilin əvvəllərində RF patentin əldə edib, 2003-cü ildə isə «Сибирское здоровье» Korporasiyası ilə əməkdaşlıqla son məhsul alınana qədər işlənilmişdir və  "İstoki Çistotı"  adı ilə Rusiyada, SNQ ölkələrində həmçinin «Reine Quellen» ticarət nişanı altında Almaniyada və «Renaissance Triple Set» adı altında ABŞ yayılmağa başladı. 

Müəyyən nöqteyi-nəzərdən yeganə olan hüceyrələrin kompleks təmizlənmə sistemi   son 10 il ərzində müasir texnologiyalar və yeni bioloji aktiv komponentlərin hesabına 2012-ci ildə növbəti dəfə xeyli güclənmiş və təkmilləşdirilmişdir.  "Сибирское Здоровье" Korporasiyası bü gün dünyanın təxminən 20 ölkəsində fəaliyyət göstərdiyi üçün yeni məhsul vahid bir beynəlxalq ad, yəni «Renaissance Triple Set – İstoki çistotı adı alıb.

Yeni məhsulun onun sələfindən prinsipli fərqi odur ki, onun üç formulalarının hamısı artıq yalnız hər hansı təsiri və hər hansı aktiv tərkibi olan  otların tozundan ibarət deyil, son dərəcə standartlaşdırılmış seçmə qabiliyyəti olan dərman və qida bitkiləri yaxud başqa sözlə farmakoloji keyfiyyəti olan ekstraktlardan ibarətdir.

Nəticədə «Renaissance Triple Set – İstoki çistoti» tərkibində olan  təmiz şəkildə və hazırki məhsulun tərkibində lazımi profilaktik dozalarda ayrılmış aktiv bitki komponentlər hesabına daha çox bioloji aktivliyə malikdir.

Renaissance Triple Set