ƏsasSağlamlıq üçün məhsullar Antiparazitar müdafiə → Triqelm
 
30.2 AZN

Triqelm

Triqelm

# 500116     90 kasul və 200 q    
Parazit əleyhinə müdafiə

«Triqelm» -  bağırsaq və  öd ifrazı sisteminin fəaliyyətinin əsas parazitar pozulmasının korreksiyası üçün nəzərdə tutulan yeni üç fazalı parazit əleyhinə proqramdır.

«Triqelm»  proqramı parazitoz müalicəsi üçün ən effektiv yanaşmadır. Eyni zamanda kimyəvi preparatlar insanın sağlamlığı üçün böyük təhlükə törədir, fitoterapiya isə insanlar tərəfindən düşünülmədən istifadə olunur, «Triqelm» məhsulu pilləli, üç fazalı parazit əleyhinə proqramı təklif edir, onun hər bir hissəsi orqanizmə ardıcılıqla təsir edir və onun maksimal sağalmasını və  profilaktika effektini təmin edir.

Faza I: Bağırsaq və öd ifrazı yollarının təmizlənməsi

Əsas vasitə - «Triqelm. Formula 1: İstoki çistotı».

Bu mürəkkəb bitki kompleksinin əsas məqsədi bağırsağı və öd ifrazı yollarını  parazitlərə qarşı fəal təsirə hazırlamaqdır. Məlumdur ki, bağırsaq qəbzliyinin və öd yollarının spazm  inkişafının səbəbi  parazit infeksiyalardır. Əgər bu maneə ləğv olunmasa parazitlər əleyhinə  maddələr parazitlərə çata bilməyəcəklər və bağlanacaqlar. Buna görə parazit əleyhinə bütün sxemlər bağırsaq təmizlənməsindən və öd yollarının normal keçilməsinin bərpasından başlamaq lazımdır.

Bitki kompleksi «Triqelm. FORMULA 1» senna, yonca oyu, pıtraq və biyan kökünün kimi otların işlətmə fəaliyyəti hesabına bağırsaqların güclü hazırlığını təmin edir. Öd yollarının keçiriliciyini bərpası və öd ifrazının aktivləşdirilməsi bənövşəyi qalxanotu,  qırxbuğum, dazı otu, voloduşka, solmazçiçəyi və çökə ağacı hesabına təmin olunur.

bundan başqqa «Triqelm. FORMULA 1» kompleksinin bir çox komponentləri artıq təmizləmə mərhələsində növbəti parazitlərin çıxarılması mərhələlərinin sürətlənməsi üçün parazit əleyhinə fon yaradır. Bağırsaq və öd yolları parazitlərinə qarşı yumşaq parazit əleyhinə təsiri bənövşəyi qalxanotu, sincanotu və dazıotu kimi komponentlər göstərir.

FAZA II: Parazit əleyhinə zərbə

Əsas məhsul - «Formula 2: Fitopar»

«Triqelm. FORMULA 2» preparatının tərkibində ən güclü parazit əleyhinə komponentlər cəmləşdirilib, hansıların ki, fəaliyyəti əlavə olaraq bağırsaqların və öd yollarının öncəki hazırlığı hesabına artırılır. 

Bağırsaq parazitlərinə qarşı ən effektiv komponentlərdən birinin təsiri - yabanı qreypfrut dənələrinin ekstraktı - daha bir bir güclu parazit əleyhinə bitki - dağ tərxunu hesabına artırır. Bundan başqa dağ tərxunu çiçəkləri öd yolları sisteminin parazitlərinə qarşı olduqca fəaldır. Amma maksimal təsir əldə etmək üçün onu öd qovucu maddələrlə qarışdırmaq lazımdır. bu səbəbdən «Triqelm.FORMULA 2» kompleksinin tərkibinə əlavə olaraq  ənginar ekstraktı daxil edilib.

Təbii parazit əleyhinə məhsullar yalnız xırda parazitlərin tələfin təmin etdiyindən (böyükləri onlar sadəcə olaraq müvəqqəti zərərsizləşdirirlər) bütün bu dövr ərzində «Triqelm.FORMULA 1» kompleksinin qəbulu davam edir, hansı ki, eyni vaxtda parazitlərin qovulmasın.

FAZA III: Bərpa edilmə və təkrar xəbərdarlıq

Əsas Məhsul - «Formula 3: Enterovit»

Üçüncü fazanın əsas məqsədi -  parazit əleyhinə aqressiv təsirdən sonra bağırsaq mikroflorasının bərpasını, parazit əleyhinə fonun müntəzəm azalmasını təmin etməkdir,  bu da bir tərəftən orqanizmdən toksiki təsiri uzaqlaşdırmaq, digər tərəftən isə əməkfəaliyyətli öd yollarından ifraz etməyə davam edən qalıq parazitləri məhv etməkdir.  Məhz belə «Enterovit» bitki kompleksi təsir göstərir.

«FORMULA3»

Çobanyastığı, qumlu solmaz çiçəyi və istiotlu nanə ekstraklarının qərənfilli bal ilə birləşməsi öd yollarının  güclü tyubajını təmin edir və parazit əleyhinə aqressiv terapiya zamanı əziyyət çəkən bağırsağın mikroflorasının bərpasına imkan yaradır. Bundan əlavə bu bitki aqqressiv antiparazitar terapiyanın keçirilməsi zamanı əziyyətini qaçılmaz olduğu bağırsaq mikroflorasının bərpa olunmasına kömək edir.

DİQQƏT!

 

  1. Hər zaman tərkibin komponentlərinə qarşı ola biləcək həssaslığı nəzərə alın.
  2. «Triqelm» məhsulun istifadə etməklə kompleks profilaktika keçirdikdə təmizlənmə prosesin yaxşılaşdırmaq üçün yetərli həcmdə maye qəbul edin (təmiz su, yaşıl çay, fitoçay) -  gündə 1,5-2 litrə qədər.
  3. «Triqelm» kompleksin qəbul etməzdən öncə orqanizminizi hazırlayın. Təmizlənməyə yönəlmiş tədbirlər keçirin. «Triqelm» kompleksin qəbul etməzdən 10-14 gün öncə «Aminay Em» ( Həyat otu) və ya «Seber Nuur» (Təmiz göl) fitoçayından «Sibirskiy propolis» seriyasından Aqatovıy balzam ilə birgə qəbul edin.

 

Əsas Məhsul - "Formula 3: Enterovit"
 

FORMULA 1 tərkibi: senna ekstraktı, qırxbuğum otu, exinaseya ekstraktı, yonca otu, çay qəpikotu kökləri, çöl qatırquyruğu otu, mərsin yarpaqları, biyan kökü, pıtrağ kökü, öküzboğan otu, dazı otu, sincanotu kökü, çökə ağacı çiçəkləri, dağ tərxunu çiçəkləri, solmaz çiçəyi, qara qarağat yarpaqları, gördəvər otu, qalxanotu ekstaktı.

FORMULA 2 tərkibi: dağ tərxunu çiçəyi, qreypfrut çəyirdəkləri ekstraktı, sulu və quru ənginar yarpaqları ekstraktı

FORMULA 3 tərkibi: təbii qərənfil balı, istiotlu nanə və çobanyastığı efir yağlı ekstraktları, qumlu solmaz çiçəyinin xırda dənəcikli ekstraktı

FORMULA 1 tərkibi: senna ekstraktı, qırxbuğum otu, exinaseya ekstraktı, yonca otu, çay qəpikotu kökləri, çöl qatırquyruğu otu, mərsin yarpaqları, biyan kökü, pıtrağ kökü, öküzboğan otu, dazı otu, sincanotu kökü, çökə ağacı çiçəkləri, dağ tərxunu çiçəkləri, solmaz çiçəyi, qara qarağat yarpaqları, gördəvər otu, qalxanotu ekstaktı.

FORMULA 2 tərkibi: dağ tərxunu çiçəyi, qreypfrut çəyirdəkləri ekstraktı, sulu və quru ənginar yarpaqları ekstraktı

FORMULA 3 tərkibi: təbii qərənfil balı, istiotlu nanə və çobanyastığı efir yağlı ekstraktları, qumlu solmaz çiçəyinin xırda dənəcikli ekstrakt

3 kapsul "Paralaksın" tərkibində:

İnqrediyentin adı Çəki AİS-dən olan %
Antraxinon 36 360
Flavonoidlər ( rutinə nisbətdə) 7,2 24

* AİS – məhsulların vahid sanitariya və epidimoloji sanitariya üzrə adekvat istehlak səviyyəsi.