ƏsasSağlamlıq üçün məhsullar Sağlam mədə → Elbifid
   
19.6 AZN

Essential Probiotics / Elbifid

Elbifid

# 500663     15 kapsul hər biri 500 mq    
Lakto- və bifido bakteriyalarin maksimal tam kompleksi

Probiotik kompleks, bağırsaq mikroflorasını və həzm balansını normallaşdırmaq üçün, təbii mikroflaronanın maksimum lakto və bifido bakteriya tərkibinə malikdir.
Faydalı bakteriyaların yaşama qabiliyyəti, Cənubi Koreyanın CellBiotech şirkəti ilə əməkdaşlıq şəraitində hazırlanan unikal mikrokapsullaşdırma texnologiyası ilə təmin edilir. DR-caps texnologiyası ilə hazırlanmış nadir sellüloz kapsulları, bakteriyaları mədə şirəsinin aqressiv təsirindən müdafiə edir və onları bağırsağa tam sağlam şəkildə çatdırır.

"ELBİFİD" NECƏ İŞLƏYİR?

•  BAĞIRSAQ MİKROFLORASININ BALANSINI YAXŞILAŞDIRIR
Mədə-bağırsaq yolunun pozulmasına səbəb ola biləcək patogen bakteriyaların artımını azaldır.
•  TƏBİİ İMMUNİTETİ STİMULLAŞDIRIR
Faydalı maddələrin həzmini yaxşılaşdırır, bütün vitaminlərin 70%-nin sintezini təmin edir və immun müdafiə zülallarının sintezini aktivləşdirir.
•  ALLERGİK FONU NORMALLAŞDIRIR
Mümkün allergik reaksiyaların qarşısını alaraq, immun sisteminin normal fəaliyyətini dəstəkləməyə kömək edir.
•  ANTİBİOTİKLƏRİN QƏBULU ZAMANI BAĞIRSAQ MİKROFLORASININ MÜDAFİƏSİNİ TƏMİN EDİR
Antibiotiklərin bağırsaq mikroflorasına mənfi təsirini əhəmiyyətli dərəcədə neytrallaşdırır. Faydalı bakteriyaların balansını bərpa etməyə kömək edir.

İstifadəsi

Məktəbə qədər, məktəb yaşlı uşaqlar və böyüklər 1 kapsul gündə 1 dəfə yemək zamanı.
 

Pektin – 350 mq, bifidobakteriyaların konsentratı, laktobakteriyaların konsentratıdır.
Zoğların (qlyuten), soya, xardal, küncüt, kərəviz, süd, balıq, xərçəngvari mollyuskalar və onlardan alı nmış məhsullar izlərinin mövcudluğu mümkündür.

1 kapsul təşkil edir:

İnqrediyentin adi MGݹ %-dən olan miqdar İMQS²-dən olan %
Bifidobakteriyalar (B. bifidum 15 mq, B. breve - 30 mq, B. infantis - 30 mq, B. longum - 25 mq) 5,05×109 КОЕ 1000 10.1
Laktobakteriyalar (L. acidophilus - 15 mq, L. casei - 20 mq, L. plantarum - 15 mq) 3,2×109 КОЕ 6400 64

Köməkçi maddələr: jelatin
* AİS – məhsulların vahid sanitariya və epidimoloji sanitariya üzrə adekvat istehlak səviyyəsi
** İMQS - icazə verilən maksimum qəbul səviyyəsi.