qaynar xətt (+99477) 301-69-02/01/04
Əsas

Adaptogenlər

"Adaptogenlər" seriyası  - tərkibində orqanizmin iş fəaliyyətini  və onun müxtəlif neqativ təsirlərə qarşı müqavimətini yüksəldən xüsusi yüksəkeffektli maddələri olan məhsullardır.

Bu nə kimi təsirlər ola bilər? Əhatə edən mühit temperaturunun kəskin dəyişilməsi, saat qurşağının əvəz edilməsi, təzyiqin qalxıb düşməsi,  fiziki və əqli yüklənmələri, infeksiyalar, xəstəliklər, xoşagəlməz ekoloji şərait və digərlər. Bütün bu faktorlar bizim orqanizmdən dəyişikliklərlə  və onun daxili funksiyalarının "tikilmə"si ilə bağlı yubadılmaz reaksiya tələb edirlər, yəni -uyğunlaşma. Onun üçün isə öz növbəsində çox miqdarda enerji və bütün orqanların və  sistemlərin  "səfərbərliyi" lazımdır. 

Lakin bizim orqanizm hər an xarici faktorlara tez reaksiya vermir,  xüsusilə xoşagəlməz "daxili" faktorlar zamanı - immunitetin aşağı düşdüyü, vitaminlər və mikroelementlərin çatışmazlığı,  hər-hansı xəstəliklə, toksinlərlə mübarizə zamanı sərf edilmiş enerjinin çox itirilməsi yaxud güclü  yüklənmələr zamanı. Bu gün vaxtaşırı əzginlik, zəyiflik, yuxu pozuntusu, əsəbilik, mədə pozğunluğu və sair hiss etdikdə neqativ faktorların təsirinə hər birimiz düşə bilərik. Məhz adaptogenlər - nadir bitki və heyvani mənşəli bioloji maddələrdir ki, bu cür xoşagəlməz faktorlardan qoruya bilər və uyğunlaşma mexanizmlərinin fəaliyyətini yüksəltməyə və orqanizmə enerji verməyə imkan yaradır.  

"Adaptogen" seriyasından olan məhsulların  əsasında - təbii adaptogenlərin mürəkkəb kompleksləri durur, hansılar ki, nəinki həyat gücünü yüksəldir, uyğunlaşma mexanizmlərini təkmilləşdirir, immuniteti gücləndirir və bütün orqanizmin işini normallaşmasına imkan yaradır. 

Adaptogenlər