ƏsasBAƏ brendləri → EPAM

Enerji yaradan preparatlar (EPAM)

EPAM (aktivləşdirilmiş və şəkli dəyişdirilmiş propolis emulsiyası) - bu bitki ekstraktlı seriya müəyyən 
orqanların və bizim orqanizm sistemlərimizin fəaliyyətinin normallaşması üçün nəzərdə tutulub.

EPAM (aktivləşdirilmiş və şəkli dəyişdirilmiş propolis emulsiyası) - bu bitki ekstraktlı seriya müəyyən orqanların və bizim orqanizm sistemlərimizin fəaliyyətinin normallaşması üçün nəzərdə tutulub.

Epamın hər bir müxtəlifliyinin öz xarakterik profili var

Bütün Epamların tərkinə aşağıdakılar daxildirlər:

Propolis

Propolis antibakterial və iltihab əleyhinə xüsisiyyətlərə malik olaraq immuniteti stimul edir;  Epamın tərkibinə daxil olan əlavə maddələrin təsiri üçün münasib fonlar yaradır, orqanizmin problemli sahələrinə  bitki komponentlərini çatdırır; bioflavonoidlərin mənbəyidir.

Qliserin

Qliserin müxtəlif neqativ təsirlərə qarşı hüceyrələrin davamlığını gücləndirir, orqanizmdə biokimyəvi reaksiyaları aktivləşdirir,  su ilə birləşəndə  fitotərkiblilərinin yönləndirilmiş təsirini gücləndirən faktor olur.

15 müalicəvi bitki ekstraktı:

Epamın hər növündə olan  bitkilərin kombinasiyası onun təsirinin istiqamətindən asılıdır və onun əlavə təsirlərilərini təyin edir. Yaxşı seçilmiş  dozalara bölünmənin  və propolislə qarşılıqlı təsirin xüsusiyətləri sayəsində Epamın tərkibində olan otlar bir birlərinin təsirini gücləndirir.

Epamın bəzi modifikasiyalarının tərkibində mumiyo var, onun tərkibinə 80 artıq bioloji aktiv və kimyəvi elementlərin müxtəlifliyi daxildir. Epamın digər komponentlərilə uyğunlaşaraq müxtəlif toxumaların regenerasiyasını sürətləndirir, qan artırma və immunogenezin çoxaltma və artma proseslərində iştirak edirlər, periferik sinir gövdələrinin və beynin analizator mərkəzlərinin funksiyasının aşağa enməsinin bərpa edilməsinə imkan yaradır. Mumiyo düzgün və müntəzəm qəbul olunarsa orqanizmi  çox miqdarda vitaminlərlə və varlı mikroelement toplamaları ilə təmin edə bilər, həmçinin  immun çatışmamazlıq hallarının riskini azalda bilər, buda gumrahlığa, möhkəm sağlamlığa və fəal uzunömürlüyə imkan yaradır.

Enerji yaradan preparatlar (EPAM)