+99412 505 59 10 qaynar xətt
+7 (383) 328 10 60 beynəlxalq zəng
ƏsasBAƏ brendləri → Sibirskiy propolis

Sibirskiy propolis

İON-STRUKTURLU BALZAMLAR SERİYASI 

Propolis – ən sirli təbii məhsullardan biridir. Arıçılar, xalq biliciləri və hətta müasir alimlər hələ də propolisin mənşəyi haqqında mübahisə edirlər. Bir qrup hesab edir ki, bu arıların öz pətəklərini qorumaq üçün onlar tərəfindən toplanan və fermentlərşdirilən ağacların qatranlı şirəsidir. Digərləri fikirlərşir ki, qatranlı maddələrin ən zərif ekstraktları olan bu məhsul birbaşa çiçəklərin tozcuqlarından alınır. Üçüncü qrup isə hesab edir ki, arı yapışqanı arının orqanizmində müstəqil şəkildə sintez olunur.

Propolisin kimyəvi tərkibi haqqında vahid bir fikir yoxdur. Ümumi ada baxmayaraq propolisin tərkibi təəccüblü dərəcədə müxtəlifdir. Bitki çiçəyinin toplanması yeri, hava, fəsil, təqvim və bir çox digər amillərdən asılı olaraq propolisin tərkibi əsaslı şəkildə dəyişə bilər. Bir çox alimlər hətta hesab edirlər ki, arı tərəfindən gətirilən yapışqanın hər bir hissəsi öz tərkibinə görə təkrar olunmazdır. 
Lakin hamı bir fikirdədir ki, arı propolisin hər dəfə ən müxtəlif təbii maddələrin iştirak etdiyi mürəkkəb bioloji sintezdir. Bu mürəkkəb və təkrarolunmaz proseslərin nəticəsində meydana faydalı təsirin daha geniş spektrinə malik olan tam unikal material gəlir və yüz illərlə öz bioloji aktivliyini saxlayır. Təsadüfi deyildir ki, Qədim Elladanın həkimləri propolisi ölməzliyin eliksiri hesab edirdilər. 

Propolisin kimyəvi tərkibi haqqında vahid bir fikir yoxdur. Ümumi ada baxmayaraq propolisin tərkibi təəccüblü dərəcədə müxtəlifdir. Bitki çiçəyinin toplanması yeri, hava, fəsil, təqvim və bir çox digər amillərdən asılı olaraq propolisin tərkibi əsaslı şəkildə dəyişə bilər. Bir çox alimlər hətta hesab edirlər ki, arı tərəfindən gətirilən yapışqanın hər bir hissəsi öz tərkibinə görə təkrar olunmazdır. 

Lakin hamı bir fikirdədir ki, arı propolisin hər dəfə ən müxtəlif təbii maddələrin iştirak etdiyi mürəkkəb bioloji sintezdir. Bu mürəkkəb və təkrarolunmaz proseslərin nəticəsində meydana faydalı təsirin daha geniş spektrinə malik olan tam unikal material gəlir və yüz illərlə öz bioloji aktivliyini saxlayır. Təsadüfi deyildir ki, Qədim Elladanın həkimləri propolisi ölməzliyin eliksiri hesab edirdilər. 

Propolis Sibirdə daha çox qiymətləndirilirdi. Propolisin həmişə müqəddəs və möcüzəli dərman olduğu Altay şamanları hesab edirdilər ki, donmuş arı zəhəri insan bədənindən pis ruhları və istənilən xəstəlikləri xaric edə bilər. Propolisin bu və digər müalicəvi təsirini artırmaq üçün altay loğmanları arı yuvasına qızıl, gümüş, malaxit, oniks və digər müqəddəs minerallardan hazırlanmış amulet qoyurdular. Bu qədim texnologiya  alimlər propolisin faydalı təsirlərinin təəccüblü fərqliliyini izah edərək yeni hipotez təklif etdikdən sonra XX əsrin sonlarında yenidən öz "ikinci həyatını" tapdı. Bu nəzəriyyəyə uyğun olaraq propolis özü unikal energetik matrisa ifadə edir ki, bu da onun strukturundakı istənilən komponentlərin bioloji təsirini dəfələrlə artırır.  Və propolisin müxtəlif maddələrlə zənginləşdirilməsi üzrə çoxsaylı eksperimentlər propolisin bu qabiliyyətini təsdiq edir. 

Bu işə 2 ildən çox vaxt sərf edən "Сибирское Здоровье" Korporasiyasının Elmi-İnnovasiya Mərkəzi və arıçılıq və apiterapiya üzrə Altay rayon elmi mərkəzinin mütəxəssislərinin xidməti burada az olmamışdır. Onun nəticəsi "Sibirskiy propolis" ion-strukturlaşmış məlhəmlərin yeni seriyası olmuşdur. Bu məlhəmlər təsiri ion-strukturlaşdırılmış propolisin energetik potensialı hesabına dəfələrlə artan yabanı müalicəvi bitkilərdən hazırlanmışdır. 

PROPOLISIN ANTİBAKTERİAL VƏ ANTİVİRUS XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Propolisin antibiotik xüsusiyyətləri hal-hazırda nisbətən geniş öyrənilmişdir. Bu təsir arı yapışqanında müxtəlif bitkilərin efir yağlarının və fitonsidlərinin tam spektirinin olması ilə bağlıdır. Bu mənada xüsusilə iynəyarpaqlı bitkilərin fitonsidləri ilə zəngin olan sibir arı yapışqanının effektlidir. Bu gün propolisin antibiotik təsiri öz tərkibinə qrip, sətəlcəm və bronxit, vərəm, qaymorit, tonzilit, herpes, karies və parodontoz, xora xəstəliyi və bağırsaq infeksiyaları, qadın cinsi orqanlarının yoluxucu xəstəlikləri, dəri və gözün irinli zədələnməsi kimi infeksiya törədicilərinin əksəriyyəti ilə münasibətdə sübut edilmişdir. Son zamanlarda propolisin göbələkəleyhinə xüsusiyyətləri də intensiv olaraq öyrənilir.

PROPOLİSİN İMMUN STİMULLAŞDIRICI XÜSUSİYYƏTİ

Propolisin tərkibində immunmodullaşdırıcı xüsusiyyətlərə (bioflavonoidlər, sink, polisaxaridlər) malik olan böyük həcmdə bioloji cəhətdən aktiv maddələr var. Propolis immun hüceyrələrinin aktivliyini artırır, anticisimlərin sintezini stimullaşdırır, qanın antibakterial aktivliyini artırır və nəticədə təkrar yoluxmaya davamlılığı artırır. 

PROPOLİSİN PREBİOTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Propolis bağırsaqların mikroflorasının normallaşmasına effektli şəkildə imkan verir. Bu təsir seçilən antibiotik effektin hesabına artır - propolis bağırsaqların patoloji mikroflorasının inkişafını azaldır lakin bununla lakto- və bifidobakteriyaların fəaliyyətinə praktiki cəhətdən təsir göstərmir. Nəticədə bağırsaqların normal mikroflorasının boy artımı və bağırsaq mikroflorasının təbii proporsiyasının bərpası baş verir. 

PROPOLİSİN REGENERASİYAEDİCİ VƏ YARA BİTİŞDİRİCİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Propolis yara, yanıqlar və dəri və selikli qişasının xroniki xora zədələnməsinin sağalması prosesini stimullaşdırmaq üçün yüksək qabiliyyətə malikdir. Bu təsir ola bilsin ki, birincisi yerli infeksiyanın ləğv olunması, ikincisi isə kapilyar möhkəmlədici xüsusiyyətə malik olan propolisin polifenol birləşməsinin təsiri altında yerli qan dövranının stimullaşdırılması ilə bağlıdır. 

PROPOLİSİN HİPOXOLESTERİNEMİK HİPOLİPİDEMİK TƏSİRİ 

Propolisdə ən müxtəlif bioflavonoidlərin yüksək tərkibi onun yüksək kardioprotektor və antiaterosklerotik aktivliyini güman etməyə imkan verir. Və həqiqətən də, propolis ilə məhsullar artıq 2-ci ayın tətbiqindən sonra xolesterinin səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına imkan verir.

PROPOLİSİN ANTİTROMBOTİK TƏSİRİ 

Eksperimental araşdırmalarda tərkibində propolis olan məhsullar qanın artmış laxtalanmasını etibarlı şəkildə azaldır və damar tromblarının yaranmasına mane olur. 

PROPOLİSİN İLTİHABƏLEYHİNƏ TƏSİRİ 

Propolis xroniki obstruktiv bronxit və bronxial astma kimi ağ ciyər xəstəlikləri zamanı mənası xüsusilə böyük olan ifadə olunmuş iltihabəleyhinə və şişəleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir. Yerli şiş və bronxların selikli qişasının iltihabını götürərək propolis nəfəs yollarının keçidini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır.

Sibirskiy propolis